Dostęp do czasopism – aktualizacja ICM

Uniwersytet Warszawski otrzymał od MEiN pismo deklarujące przyznanie dotacji na cele WBN w 2023 r.
Dotacja ma obejmować zakup licencji krajowych Cell, Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, Web of Science, InCites, Scopus i SciVal; opłatę członkowską Polski w programie Scoap3 oraz dofinansowanie licencji konsorcyjnych ACS z OA, IEEE, IOP z OA, JSTOR, LWW z OA, OUP z OA, Reaxys i T&F.
Dotacja nie została jeszcze przyznana, warunkiem jest tu podpisanie umowy z MEiN.
Licencje krajowe Elsevier, Springer i Wiley będą dostępne w ograniczonym zakresie tak jak w 2022 r.
Dotacja nie obejmuje licencji krajowych Science i Nature oraz licencji konsorcyjnych AIP, APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, Emis, Knovel, NPG, OECD, Passport i ProQuest.

W związku z powyższym ICM jest zmuszony rozwiązać dotychczasowe umowy na licencje Science,
Nature i CUP, które były zawarte na okres 2022-2024, ale uwzględniały ewentualność, że dofinansowanie na 2023 r. nie zostanie przyznane.

Pełny komunikat:
https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/