Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął rekrutację online do projektu Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki poprzez działania edukacyjne, organizacje lokalnych kampanii, animowanie i sieciowanie dorosłych wolontariuszy/ek. 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

 1. Szkolenia elearningowe
  • Historia krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce
  • Wolontariat
  • Zasady działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
  • Podstawy prawne krwiodawstwa
  • Co się dzieje z krwią?
  • Kodeks etyczny honorowego krwiodawcy
 1. Szkolenia właściwe
  • Fundraising
  • Promocja
  • Nowoczesne technologie
  • Podstawy grafiki komputerowej
  • Rozwój wolontariatu
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
  • Wystąpienia publiczne i metodyka prowadzenia zajęć
  • Organizacja otwartych akcji poboru krwi
  • Metoda projektowa
 1. Stworzenie grupy liderów i szkolenia liderskie
 2. Organizacja lokalnych kampanii społecznych i działań (m.in. otwarte akcje poboru krwi, pogadanki i/lub prelekcje, kampania medialna, pozyskanie ambasadora kampanii i sponsorów)
 3. Spotkanie integracyjno – ewaluacyjne
 4. Szkolenia uzupełniające
 5. Opracowanie i wydanie poradnika
 6. Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” (przewidziany termin realizacji – od września 2022 do czerwca 2023)

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU:

– 5-osobowe zespoły (osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia) chcące promować honorowe krwiodawstwo 

– nauczyciele/wykładowcy, którzy chcą promować honorowe krwiodawstwo realizując w swojej szkole/uczelni wyższej Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU:

Wypełnij formularz rekrutacyjny pod linkiem: https://forms.gle/CMf2adwV2CoS6PHW9 (wymaga zalogowania się do konta google)

Formularz dostępny jest również na naszej stronie internetowej https://pck.lublin.pl/

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Wejdź na stronę https://pck.lublin.pl/atrakcyjny-wolontariat/