Aktualizacja harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  w ramach projektu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022