Jest nam miło poinformować, że doktorantka III roku Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – mgr inż. Patrycja Skowronek, została tegoroczną laureatką Miejskiego Programu Stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (in. Stypendium Prezydenta Miasta Lublin).

Doktorantka realizuje badania dot. zagadnień odporności owadów zapylających tj. pszczoła miodna, pod opieką dr hab. Anety Stracheckiej, prof. uczelni w Katedrze Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej.

Serdecznie gratulujemy!