Uprzejmie informujemy o dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w dyscyplinie nauki biologiczne.

Temat badawczy: „Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Socała

Terminarz rekrutacji:

21.01.2022 uruchomienie rejestracji Kandydatów wSystemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

17.02.2022 zakończenie rejestracji Kandydatów wSystemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej, ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7;

22.02.2022 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami;

24.02.2022 ogłoszenie wyników.

Informacje wraz z listą wymganych dokumetów na stronie UMCS
Zobacz