22 września 2021 r. w ramach “Międzynarodowego sympozjum naukowego dla studentów i młodych naukowców” odbyła się debata Prorektorów lubelskich uczelni publicznych.

W debacie udział wziął Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni. Pozostałe lubelskie uczelnie wyższe reprezentowali:  

  • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni, Prorektor ds. nauki i zasobów ludzkich – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie;
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Prorektor ds. nauki – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  • dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich – Politechnika Lubelska.

Tematem przewodnim debaty (odbywającej się w j. angielskim) były kwestie dotyczące współpracy doświadczonych naukowców z młodymi adeptami nauki. Ponadto rozmówcy opowiadali o możliwościach międzynarodowej współpracy badawczej i dydaktycznej w zakresie różnych dziedzin naukowych oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie sztuki, kultury i nauki.

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty na profilu Facebookowym Lubelskiego Festiwalu Nauki
Zobacz

Wydarzenie zostało zrealizowane jako pierwsza część „The International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days – Online Event”, w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.