Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – “Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.

„Aukcja” rozpocznie się od godz. 15.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej w dniu 15 grudnia br.

Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za “Dary Serca” — przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m.in. cukru, mąki, ryżu, oleju, kasz, słodyczy, a także innych niezbędnych darów.

Każdy uczestnik “Aukcji” będzie mógł wylicytować m/in książki, albumy, fotografie, płyty, maskotki przekazane przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej z terenu województwa i kraju. Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej www.pdpz.pl oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej LUW w dniu “Aukcji”.

Pozyskane produkty trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych,  będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Paczki przekazane zostaną także do dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w “Aukcji” w terminie do 13 grudnia br. na adres Biura Organizacyjnego Akcji “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” —