Czym jest temperatura i jak ją zmierzyć?

Godzina: 10.00-11.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: sala 040, CIW

Prowadzący: dr inż. Marek Domin

Max. 20 osób

[ FORMULARZ REJESTRACYJNY ]

 

Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu definiowania temperatury, jej pomiaru i interpretacji uzyskanych wyników. W zakres zajęć wchodzić będą ćwiczenia z urządzeniami codziennego użytku, termowizyjnymi i dokonującymi pomiarów bezdotykowych. Uczestnicy warsztatów zaznajomieni będą z metodologią prowadzenia pomiarów temperatury.