Czwarta wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” oraz zaproszenie na spotkanie networkingowe

Informujemy, że czwarta wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” zostanie zorganizowana przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy (SUA) w Nitrze oraz Piešťanach na Słowacji w dniach 19-22 marca, 2024 roku. Wizyta będzie połączona z udziałem partnerów projektu w XXI. Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA ŻYWNOŚCI” organizowanej pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, podczas której projektowi “FOOD Quality in Digital Age” zostanie poświęcona specjalna sesja oraz wydarzenie networkingowe.

dwóch mężczyzn podczas uścisku dłoni

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU

Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA ŻYWNOŚCI” co roku gromadzi ok. 100 uczestników z dziedziny nauki i technologii żywności, co stwarza dla Partnerów projektu ogromną szansę na promocję sieci “FOOD Quality in Digital Age” oraz rezultatów projektu. Udział w konferencji umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, a także przyczyni się do szerzenia doskonałości badawczej, otwierając nowe możliwości przyszłej współpracy, wzmacniając pozycję młodych badaczy i promując niezależność badań.

WARSZTAT NT. ELEKTRONICZNEGO OKA W CENTRUM BADAWCZYM AGROBIOTECH

Podczas wizyty, doktoranci i badacze z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii wezmą udział w 4. module 5-modułowego szkolenia dotyczącego cyfrowych metod oceny jakości żywności. Gospodarz wizyty – Słowacki Uniwersytet Rolniczy (SUA) w Nitrze – poprowadzi warsztat dotyczący wykorzystania elektronicznego oka w ocenie jakości żywności. Szkolenie poprowadzi kadra naukowo-badawcza Centrum Badawczego AgroBioTech oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności SUA, która zajmuje się analizą żywności i posiada praktyczne doświadczenia w obsłudze aparatury do instrumentalnej analizy sensorycznej. Jednym z tych instrumentów jest elektroniczne oko, zaawansowana technologia widzenia komputerowego. Jest to nieniszcząca technologia służąca do oceny kształtu, rozmiaru, monitorowania koloru i analizy tekstury. Osobą nadzorującą przebieg szkolenia ze strony gospodarza będzie dr Jana Štefániková – specjalizuje się ona w urządzeniach do separacji i detekcji opartych na LC i GC (HPLC-DAD, GC-FID, GC-MS) do analizy bardzo niskich stężeń zanieczyszczeń środowiskowych, chemicznych i procesowych lub określonych składników odżywczych. Dr Štefániková jest doświadczonym naukowcem, m.in. w zakresie zastosowania metody elektronicznego oka do oceny jakości sera i chleba pszennego z mikroproszkiem z pestek winogron.

WYCIECZKA TERENOWA

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli okazję odwiedzić zakład mleczarski w Bánovcach nad Bebravou na Słowacji, gdzie zapoznają się z procesem produkcji serów typu pasta filata.

WYDARZENIE NETWORKINGOWE – ZAPROSZENIE

W ramach wizyty studyjnej zorganizowane zostanie spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką i interesariuszami projektu (m.in. firmami produkującymi żywność, rolnikami, stowarzyszenia przedsiębiorców itp.) w ramach Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA ŻYWNOŚCI”. Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania innowacyjnych metod oceny jakości żywności, wymiany wiedzy i nawiązania cennych kontaktów interpersonalnych!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na konferencję i dołączenia do nas podczas tego wydarzenia!

Czas i miejsce:

16:00 CET, 21 marca 2024 r., Ensana Esplanade Health Spa Hotel, 921 29 Piešťany-Kúpeľný ostrov

Podczas wizyty studyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będą reprezentowali:

  • Prof. Bartosz Sołowiej – Koordynator Projektu,
  • dr hab. inż. Maciej Nastaj,
  • dr inż. Jagoda Szafrańska,
  • mgr inż. Anna Krajewska (doktorantka),
  • mgr inż. Robert Waraczewski (doktorant).

Więcej o projekcie: https://digitalfoodquality.com/

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

 

English version
Zobacz