W roku akademickim 2020/2021 powołane zostały zespoły ds. promocji kierunków studiów, których zadaniem jest wspieranie Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia w działaniach promocyjnych w szkołach średnich. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie.

Jednym z pierwszych efektów wspólnych działań jest przeprowadzenie w dniach 13–20 kwietnia  cyklu wykładów dla uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.
W zajęciach wzięło udział łącznie ponad 100 osób z 4 klas.

Wykład pt. „Wino – co każdy gastronom powinien o nim wiedzieć?”, promujący kierunek gastronomia
i sztuka kulinarna, wygłosił  mgr Piotr Stanikowski z Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, a dr inż. Paulina Kęska z Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego – wykład pt. „Kuchnia molekularna”, promujący kierunek technologia żywności i żywienie człowieka.