CETPartnership – konkurs dot. finansowania badań na rzecz transformacji energetycznej.

Joint Call 2023 jest międzynarodowym konkursem ogłoszonym w ramach współfinansowanego Partnerstwa HE, Clean Energy Transition Parntership (CETParntership). Inicjatywa, a zarazem konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu. W ramach TRIs wyodrębniono Call Modules, tj. obszary tematyczne konkursu.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych o zakresie tematycznym:

 • CM2023-01. Direct current (DC) technologies for power networks (TRI1)
 • CM2023-02. Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration (TRI1+ TRI2)
 • CM2023-03A/03B. Advanced renewable energy technologies for power production (TRI2)
 • CM2023-04. Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) (TRI3)
 • CM2023-05. Hydrogen and renewable fuels (TRI3)
 • CM2023-06. Heating and cooling technologies (TRI4)
 • CM2023-08. Integrated regional energy systems (TRI5)
 • CM2023-09. Integrated industrial energy systems (TRI6)
 • CM2023-10A/10B. Clean energy integration in the built environment (TRI7)

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text https://cetpartnership.eu/joint-call-2023-documents

 

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być:

 • Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)
 • Grupa przedsiębiorców (min. dwóch przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy)
 • Grupa podmiotów (min. 1 przedsiębiorca bez względu na wielkość firmy + min. 1 organizacja badawcza prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę)

 

Zakończenie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals): 22 listopada 2023 r.

 

Więcej informacji dostępne jest na stronie konkursu.