Cykl “Botanika blisko nas”

Pełnia kwitnienia runa w lesie grądowym

Rozpoczęła się pełnia kwitnienia gatunków wczesnowiosennych występujących w runie lasu grądowego (Tilio-Carpinetum betuli).

W lesie grądowym w warstwie drzew występują przede wszystkim grab (Carpinus betulus), lipa (Tilia cordata), dęby (Quercus roburQ. petraea), klony (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre).

rok botaniki

Przed rozwojem listowia tych drzew do warstwy runa dociera dużo światła i wtedy zakwita wiele gatunków światłożądnych. Gatunki runa kwitnące wczesną wiosną dostarczają cennego pokarmu nektarowego (pokarm energetyczny) oraz pyłkowego (pokarm białkowy) owadom zapylającym (np. trzmielom, pszczole miodnej).
Corydalis solida – kokorycz pełna – posiada kwiaty z długą ostrogą, w której gromadzi się nektar, zebrane są w kwiatostany typu grono.
Pulmonaria obscura – miodunka ćma – pąki oraz kwiaty 1-dniowe są różowoczerwone, starsze zamieniają barwę na fioletową, sygnalizując w ten sposób, że zostały zapylone i nie zawierają już cennego dla owadów nektaru.

rok b

Kwiaty zawilca gajowego (Anemone nemorosa) oraz przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis) charakteryzują się występowaniem licznych słupków oraz pręcików. Płatki korony obu gatunków zamykają się o zmroku lub w pochmurne dni, gdy temperatura w dzień spada <5oC, aby chronić elementy generatywne przed uszkodzeniami.

Prof. dr hab. Bożena Denisow
Dr Aneta Sulborska-Różycka – autorka zdjęć
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin,
Wydział Biologii Środowiskowej

[ Cykl „Botanika blisko nas” ma na celu przybliżenie fascynującego świata roślin. Twórcami cyku są pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej, w ramach Roku Botaniki 2022. ]