Z przyjemnością informujemy, że 1 marca br. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie działalność rozpoczęło Biuro Projektów Międzynarodowych. Nowa jednostka została utworzona w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 20 z 22 lutego 2022 r.

Biuro Projektów Międzynarodowych zapewni wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw. W Biurze będzie można uzyskać pomoc w wyborze źródła finansowania dla swojego pomysłu, wskazówki jak przygotować dobrej jakości projekt zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, wsparcie w przygotowaniu budżetu oraz niezbędnych załączników, a także możliwość formalnej weryfikacji gotowego wniosku.

W zakresie zadań Biura znajduje się także obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu oraz prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie umów o współpracy naukowo-badawczej zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Nowa jednostka zajmie się również wspieraniem procesów umiędzynarodowienia na naszej Uczelni.

W skład zespołu Biura Projektów Międzynarodowych wchodzą  Marlena Wosiak (Koordynator),  Małgorzata Cegiełko oraz Maria Moroniak. Z pracownikami Biura można skontaktować się pod numerem 81 445 60 15, 81 445 62 36, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: . Szczegółowe informacje o zakresie działań jednostki już wkrótce znajdą się na stronie internetowej Uczelni w zakładkach „nauka” oraz „współpraca” oraz w portalu Intranet.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!