Biodiversa+: zapowiedź nowego konkursu na projekty dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie!

Partnerstwo Biodiversa+ zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions). Rozwiązania oparte na przyrodzie są rozumiane jako działania mające na celu ochronę, zachowanie, przywrócenie, zrównoważone wykorzystanie i zarządzanie naturalnymi lub zmodyfikowanymi ekosystemami lądowymi, słodkowodnymi, przybrzeżnymi i morskimi, które skutecznie i adaptacyjnie odpowiadają na wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe, zapewniając jednocześnie dobrobyt człowieka, usługi ekosystemowe i odporność oraz korzyści dla różnorodności biologicznej.

 

Konkurs będzie osadzony w flagowym programie Biodiversa+ „Better knowledge to develop, deploy and assess nature-based solutions” i będzie współfinansowany przez Komisję Europejską.

 

Przewidywany terminarz konkursu

  • wiosna / lato 2023 r: oficjalne wstępne ogłoszenie konkursu, z informacją o jego zakresie tematycznym
  • wrzesień 2023 r: otwarcie naboru wniosków w ramach konkursu BiodivNBS
  • listopad 2023: termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals)

 

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Biodiversa+.