W ramach inicjatywy rządu RP „Solidarni z Białorusią” Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej organizuje w październiku i listopadzie br. kurs języka polskiego online dla studentów z Białorusi, którzy planują studia w Polsce i którym język polski będzie potrzebny w trakcie studiów lub w pracy.

Uczestnicy kursu nie tylko wzmocnią swoje kompetencje językowe, ale także poznają lepiej polską kulturę, obyczaje i historię. W tych obszarach nacisk będzie położony na zjawiska współczesne i na takie, które pozwalają lepiej zrozumieć Polaków, ich mentalność i świat wartości.

Kurs jest dla uczestników całkowicie bezpłatny – finansowany w całości ze środków NAWA.

Przed rozpoczęciem głównej części kursu uczestnicy przejdą test plasujący, by trafili do grupy na odpowiednim poziomie – od A1 do C1. Dzięki temu kurs będzie możliwie dokładnie dopasowany do potrzeb uczestników. Dwa główne elementy kursu to korzystanie z interaktywnych materiałów do pracy samodzielnej oraz zdalne zajęcia z lektorami w grupach liczących do 15 osób. Przewidywane są także spotkania integracyjne, wieczory poezji, prezentacje polskiej muzyki współczesnej i inne aktywności, w ramach których będą się spotykać uczestnicy z różnych grup.

Dzięki doświadczeniu w organizacji tego typu kursów i dobremu rozeznaniu rynku kursy organizowane przez NAWA są wysokiej jakości, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy zdalnej, która wymaga od lektorów i metodyków prowadzących kurs dużej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.

Ocena poszczególnych zgłoszeń będzie w dużym stopniu uzależniona od rekomendacji polskich instytucji szkolnictwa wyższego i placówek dyplomatycznych oraz od ocenianego przez NAWA stopnia przydatności kursu dla konkretnej osoby, ponieważ chcemy mieć pewność, że na kurs dostaną się osoby, które najbardziej z niego skorzystają.

Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy, którzy wzięli aktywny udział w kursie, dostaną certyfikaty.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego we wskazanych niżej lokalizacjach:

Konieczność wypełnienia zgłoszenia online dotyczy także osób, które znajdą się na liście rekomendowanych.

Studenci, którzy chcą uzyskać rekomendację proszeni są o kontakt mailowy z Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

Regulamin kursu w języku polskim
Zobacz
Regulamin kursu w języku angielskim
Zobacz