W ramach prowadzonych przez Urząd Miasta Lublin konsultacji na temat Zrównoważonej Mobilności w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, Młodzieżowa Rada Miasta Lublin, reprezentująca interesy i podnosząca rolę młodzieży w decydowaniu o swoim mieście powołała specjalny Zespół Roboczy ds. Zrównoważonej Mobilności w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym. Celem tego organu jest zbadanie obecnej opinii młodzieży szkolnej oraz studentów o systemie transportu zbiorowego i alternatywnego transportu zeroemisyjnego w Lublinie oraz zebranie propozycji zmian, które po opracowaniu zgłoszone zostaną i przedstawione w II etapie tworzenia wieloletniego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym.

Właśnie dlatego Młodzieżowa Rada Miasta Lublin kieruje do serdeczną prośbę do lubelskich Studentów o wypełnienie ankiety przygotowanej przez Zespół Roboczy ds. Zrównoważonej Mobilności w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, dostępnej pod adresem https://tiny.cc/MRML-LOM. Sama ankieta jest w pełni anonimowa, zawiera kluczowe pytania i szeroki zakres dostępnych odpowiedzi.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Zrównoważonej Mobilności w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin, Maciejem Mocko przez email: lub , bądź poprzez Wydział Oświaty Urzędu Maista Lublin.