Ankieta o podręcznikach i monografiach naukowych

Polska Izba Książki, skupiająca wydawców m.in. książek naukowych, zwraca się z bardzo serdeczną prośbą o wypełnienie ANKIETY, która będzie badaniem opinii pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów.

Zebrane dane pomogą Polskiej Izbie Książki w wypracowaniu rozwiązań dwóch kwestii. Po pierwsze, jak ułatwić pracownikom i studentom dostęp do publikacji naukowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne. Po drugie, jak pozyskać odpowiednie środki finansowe na działalność bibliotek w zakresie upowszechniania publikacji naukowych, które są wydawane tradycyjnie i cyfrowo.

Anonimowa ankieta nie powinna zakłócić w żadnym stopniu pracy uczelni. Udział w badaniu sprowadza się do kliknięcia poniższego linku i wypełnienia pięciominutowego kwestionariusza, który składa się wyłącznie z pytań zamkniętych. Oto dwa linki do wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej tej samej ankiety.

 

Ankieta dla pracowników uczelni wyższych:

 

https://plnaukowcy.webankieta.pl/ – wersja polskojęzyczna

https://academic.webankieta.pl/    – wersja angielskojęzyczna

 

Ankieta dla studentów:

 

https://plstudenci2023.webankieta.pl/ – wersja polskojęzyczna

https://enstudents2023.webankieta.pl/ – wersja angielskojęzyczna

 

Ankiety będą zbierane do końca maja, a raport zbiorczy zostanie opublikowany na stronie PIK do końca czerwca.