Analiza i wizualizacja danych przestrzennych

godzina 10.00-11.30  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

miejsce: sala 216, ul. Głęboka 28

prowadzący: Urszula Bronowicka – Mielniczuk

max.15 osób

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję na podstawie danych punktowych ze stacji pomiarowych wykonać mapę zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10. Wykorzystamy do tego metodę interpolacji przestrzennej oraz program komputerowy QGIS.