W środę 22 września 2021 na placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwarto multimedialną wystawę pod tytułem „Aleja lubelskiej nauki”, przygotowaną w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki. W otwarciu wystawy uczestniczyła Uczelniana Koordynator XVII LFN dr hab. inż. Karolina Wójciak, prof. uczelni.

Wystawa prezentuje sylwetki 25 znamienitych lubelskich uczonych z pięciu uczelni publicznych w formie zdigitalizowanych grafik.

Galeria zdjęć
Zobacz

Wśród uczonych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znaleźli się:

Prof. dr hab. dr h. c. Laura Kaufman (1889-1972) – wybitny biolog-genetyk, członek rzeczywisty PAN. Pierwszy a następnie honorowy prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Profesor o wielkich zasługach naukowych i wychowawczych. Wykształciła liczną kadrę hodowców i genetyków. Prowadziła badania nad heterozją zwierząt, stworzyła autoseksingową rasę kur polbar. Wysoce ceniona w środowisku krajowym i międzynarodowym, opublikowała około 115 prac. Pierwszy doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie. Wśród jej wielu odznaczeń są m.in. Krzyże Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. dr hab. dr h. c. mult. Gabriel Brzęk (1908-2002) – wybitny zoolog. Prekursor badań z zakresu hydrobiologii w lubelskim środowisku naukowym. Ceniony wykładowca wielu pokoleń specjalistów z zakresu fauny wód słodkich. Autor około 180 publikacji z dziedziny hydrobiologii oraz historii zoologii w Polsce. Wielkie uznanie przyniosła Profesorowi książka Złoty wiek ornitologii polskiej, a także cykl prac poświęconych wybitnym zoologom polskim. Dwukrotnie honorowany godnością Doktora Honoris Causa. W uznaniu zasług został wyróżniony i odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.
Prof. dr hab. dr h. c. mult. Stanisław Bujak (1914-2003) ceniony technolog i biotechnolog żywności posiadający znaczące zasługi w rozwoju technologii żywności w Polsce w okresie powojennym. Autor 122 pozycji naukowych związanych z biosyntezą mikrobiologiczną białka oraz wykorzystaniem surowców odpadowych przemysłu spożywczego. Mentor wielu pokoleń technologów żywności. Aktywnie działający w licznych organizacji naukowych m.in. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Trzykrotny doktor honoris causa, uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju nauki polskiej.
Prof. dr hab., dr h.c. mult. Edmund K. Prost (1921–2008) profesor nauk weterynaryjnych, specjalista higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Autor 10 podręczników oraz 183 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych. Ceniony pedagog, twórca lubelskiej szkoły naukowej weterynaryjnych higienistów żywnościowych. Konsultant FAO ds. higieny żywności na Barbados, w Botswanie i Wietnamie. Redaktor naczelny „Medycyny Weterynaryjnej”. Pierwszy z wyboru rektor AR w Lublinie (1981-1987). Dwukrotny doktor honoris causa. Wiceprezydent Światowego Stow. Weterynaryjnego. Wieloletni prezes LTN (1991-2008).
Prof. dr hab. dr h. c mult. Zygmunt Litwińczuk (1950) – autorytet z zakresu hodowli bydła i oceny jakości produktów zwierzęcych. Przyczynił się do restytucji rodzimej rasy bydła białogrzbietego, autor ponad 700 opracowań naukowych. Wychowawca wielu pokoleń naukowców i wybitny organizator. Pełni funkcję rektora UP w Lublinie (2016-2020). Prezes PTZ (2007-2013), członek CK ds. Stopni i Tytułów (1997-2016), 4-krotnie honorowany tytułem doktora honoris causa. Wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medalami im. T. Vetulaniego (2007) i im. Prof. M. Oczapowskiego (2017).

Aleję będzie można zwiedzać do piątku 24 września w godz. 9.00-21.00. Serdecznie zapraszamy!

Fot. w treści i miniatura: Bartosz Proll / UMCS
Fot. w galerii: Alicja Jaroszewska / DKiWA