Niezmiernie miło nam poinformować, że absolwent kierunku gospodarka przestrzenna (Wydział Agrobioinżynierii) Damian Zarębski został laureatem XII Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Lublina.

Wyróżniona praca magisterska pt. “Metoda wskaźnikowej oceny stopnia zanieczyszczenia wizualnego krajobrazu nośnikami reklamowymi” została opracowana pod kierunkiem dr. Szymona Chmielewskiego z Zakładu Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej.

Nagrody zostały wręczone 25 października 2021 r. podczas Posiedzenia Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin.

W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, przedstawiciel Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Robert Żyśko oraz członkowie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina, w tym dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Spotkanie poprowadził dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS.

Prezydent pogratulował laureatom oraz podziękował za podjęcie tematyki dotyczącej rozwoju gospodarczego Miasta Lublin. Podkreślił, że dbanie o wspólną przestrzeń jest wyzwaniem, przed którym wszyscy stoimy.

Po raz pierwszy w historii Konkursu nagrodzono również pracę doktorską. Wyróżnienie otrzymała studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kamila Kasprzak-Drozd, za pracę „Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej nowych produktów stanowiących potencjalną żywność funkcjonalną” napisaną pod kierunkiem dr hab. n. farm. Anny Oniszczuk, prof. UM (promotor) oraz prof. dr hab. Agnieszki Wójtowicz z Zakładu Inżynierii Procesowej Wydziału Inżynierii Produkcji (drugi promotor).

Do Konkursu zostały zgłoszone 23 prace dyplomowe ocenione przez 35-osobową komisję złożoną z przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin oraz Lubelskich Uczelni.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA
lublin.eu z dn. 25.10.2021 r.
Zobacz
kurierlubelski.pl z dn. 26.10.2021 r.
Zobacz