Wykorzystanie spektrofotometrii w analizie składników żywności

Opis: Wykazanie zależności pomiędzy stężeniem substancji, a pochłanianiem promieniowanie elektromagnetycznego. Wpływ stężenia wybranych substancji na natężenie emisji światła.
 

Prowadzący: Urszula Pankiewicz, Monika Sujka

 

Liczba osób: 15

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 60 – 90 min

Forma: ćwiczenia laboratoryjne