Wykorzystanie światła w analizie żywności

Opis: Metody instrumentalne wykorzystujące zjawisko pochłaniania światła (absorbancji) przez związki chemiczne. Spektrofotometria w świetle widzialnym, nadfiolecie, atomowa spektrofotometria absorpcyjna. Metody instrumentalne wykorzystujące zjawisko emisji promieniowania przez związki chemiczne. Fotometria płomieniowa, fluorymetria.
 

Prowadzący: Urszula Pankiewicz, Monika Sujka

 

Liczba osób: zależna od dostępnej sali

Lokalizacja: Uczelnia, możliwy dojazd do szkół

Czas trwania: 60 – 90 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna