Daltoniści są wśród nas

Opis: Warsztaty umożliwią uczestnikom sprawdzenie wrażliwości trzech zmysłów (smaku, węchu i wzroku), które są najczęściej używane w ocenie jakości produktów spożywczych metodami analizy sensorycznej. Przeprowadzone zostaną próby na tzw. daltonizm wzrokowy (z wykorzystaniem tablic Ishihary), daltonizm węchowy (interpretacja zapachu przygotowanych próbek wzorcowych) oraz daltonizm smakowy (rozpoznanie smaku sześciu przygotowanych próbek wzorcowych).

 

Prowadzący: Monika Sujka, Urszula Pankiewicz

 

Liczba osób: zależna od dostępnej sali

Lokalizacja: Uczelnia, możliwy wyjazd do szkół

Czas trwania: 45 min

Forma: zajęcia laboratoryjne