Komunikat dla studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami

Od dnia 1 stycznia 2017 roku osobą odpowiedzialną za studentów oraz doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności jest mgr inż. Magdalena Łukasik kontakt: e-mail:

tel.: 81-445-65-40. Nr pokoju 154- ul. Akademicka 13 Budynek Collegium Zootechnicum – Rektorat.

Serdecznie Zapraszamy!!!