Marketing i logistyka – kluczem do sukcesu w biznesie

 

Opis:  We współczesnych realiach rynkowych sukces przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od poznania potrzeb nabywcy oraz skutecznego ich zaspokojenia. Kluczowe stają się pytania: co produkować? dla kogo? w jaki sposób sprzedawać i dostarczać produkty do nabywców? Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczniom strategie, narzędzia i techniki  z zakresu marketingu i logistyki oraz  przedstawić przykłady ich praktycznego zastosowania w biznesie. Organizatorzy dostosowują formy przekazu i poziom trudności do wiedzy i wieku odbiorców – a atrakcyjność i przystępność treści jest wzmacniana przez różnego typu wizualizacje multimedialne. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Praca w grupach to nie tylko zabawa i rywalizacja, ale również możliwość kreowania postaw przedsiębiorczych przyszłych biznesmenów.

 
Prowadzący: Marek Angowski

 

Liczba osób: 30

Lokalizacja: Uczelnia 

Czas trwania: 45 – 60 min.

Forma:  wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, zajęcia interaktywne