Zabytki mojego miasta

Opis:  Wykład połączony z quizem  na temat najważniejszych zabytków miasta Lublina. Na początku uczniowie zapoznają się najważniejszymi zabytkami miasta Lublina, królami związanymi z Lublinem. A następnie w drużynach przystąpią do quizu zwianego z tematem wykładu. Quiz będzie urozmaicony odpowiednimi rekwizytami.

 
Prowadzący: Anna Mazurek-Kusiak

 

Liczba osób: 30

Lokalizacja: Uczelnia 

Czas trwania: 2 x 45 min.

Forma:  wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty, zajęcia interaktywne