Po co nam aktywność fizyczna?

Opis:  Warsztaty pt.: „Po co nam aktywność fizyczna” mają za zadanie pokazać rolę i znaczenie rekreacyjnej aktywności fizycznej (LTPA: leisure time physical activity) w życiu współczesnego człowieka.  Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad poziomem aktywności fizycznej w Polsce i innych krajach. Uczniowie dowiedzą się jakie są skutki hipokinezji czyli braku wystarczającej aktywności fizycznej. Zaprezentowane zostaną korzyści zdrowotne z regularnej aktywności fizycznej. Omówione będą także zasady podejmowania aktywności fizycznej i udziału w sporcie wyczynowym, rekreacji i turystyce aktywnej.

 
Prowadzący: Rafał Rowiński

 

Liczba osób: 40 – 50

Lokalizacja: Uczelnia 

Czas trwania: 1,5h

Forma:  wykład, prezentacja multimedialna