Interaktywna mapa miasta

Opis:  W ramach warsztatów uczniowie poznają technologię tworzenia map za pomocą technologii chmury obliczeniowej (ang. Cloud Computing).  Warsztaty rozpoczynają się od krótkiego omówienia technologii systemów informacji przestrzennej oraz możliwości tworzenia interaktywnych map za pomocą chmury obliczeniowej. Następnie uczestnicy otrzymują dostęp do internetowej platformy mapowej i wg. wybranych szablonów przygotowują aplikację mapową dotyczącą przestrzeni miasta. Tematyka aplikacji jest dowolna, ale dla ułatwienia pracy uczniom przedstawione są przykładowe tematy: atrakcje turystyczne miasta; przyroda miasta; moje ulubione miejsca; miasto zdrowej żywności; transport miejski, miasto nocą, miasto wielkokulturowe, historia miasta, krajobraz miasta, krajobraz dźwiękowy itp. Jako pomoc dydaktyczna przygotowany zostanie podstawowy zestaw danych przestrzennych  ułatwiający zbudowanie własnej aplikacji mapowej. Na zakończenie uczestnicy prezentują, swoje aplikacje mapowe i dyskutują na temat zastosowanych w nich rozwiązań technicznych.  Przykładowa aplikacja mapowa utworzona w technologii chmury obliczeniowej: http://services.arcgis.com/G295WI0RtbsgPOE4/arcgis/rest/services/HotSpot_Lublin/FeatureServer

 
Prowadzący: Szymon Chmielewski

 

Liczba osób: 10 os. w pracowni komputerowej

Lokalizacja: Uczelnia 

Czas trwania: 2h

Forma:  warsztat, zajęcia w laboratorium komputerowym