Co w trawie piszczy, czyli harmonia świata fauny i flory

Opis:  Prezentacja obejmuje bioróżnorodność świata fauny i flory, jej znaczenie dla zachowania funkcjonowania różnych ekosystemów. Co w trawie piszczy, czyli jakie ciekawe gatunki roślin i zwierząt możemy spotkać wędrując przez różne siedliska. Ukazuje również jak ważna jest bioróżnorodność oraz istnienie gatunków, które pozornie nie są potrzebne, a człowiek często nazywa je chwastami, szkodnikami, roślinami trującymi. Jakie są zależności pomiędzy różnymi organizmami, zwłaszcza tymi, od których uzależnione jest życie innych gatunków. Rzadkie, zagrożone wyginięciem siedliska, rośliny, zwierzęta, których los leży w rękach człowieka.

 
Prowadzący: Mariusz Kulik

 

Liczba osób: zależne od sali

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół (wykład)

Czas trwania: 45 lub 90 min.

Forma: wykład, prezentacja multimedialna