Odpady – materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki

Opis:  Celem warsztatów będzie wykorzystanie odpadów do rekultywacji gleb zdegradowanych przez przemysł siarkowy oraz ocena możliwości wykorzystania tych odpadów do rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych. Dzięki warsztatom będzie można ocenić czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki. W doświadczeniu modelowym pokazana będzie przepuszczalność i wiązanie wody w glebach oraz niektórych odpadach tj. wełna mineralna. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z metodami rekultywacji i zagospodarowaniem odpadów na terenach pokopalnianych. 

 
Prowadzący: Marta Bik-Małodzińska

 

Liczba osób: 20

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 30 – 45 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium