Mikroorganizmy w ochronie środowiska

Opis:  Planowany wykład oraz zajęcia w laboratorium będą dotyczyły możliwości wykorzystania mikroorganizmów w ochronie środowiska. W części wykładowej uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące zalet stosowania mikroorganizmów w usuwaniu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, głównie związków aromatycznych. Związki te stanowią poważne zagrożenie zarówno dla środowiska jak i dla zdrowia ludzi gdyż już w niewielkich stężeniach wykazują właściwości mutagenne i rakotwórcze. W czasie zajęć w laboratorium, uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenie z wykorzystaniem mikroorganizmów, które usuwają substancje szkodliwe (toksyczne) ze środowiska.

 
Prowadzący: Kamila Rybczyńska-Tkaczyk

 

Liczba osób: 20

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 35-45 min.

Forma:  wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium