Mikrobiologia stosowana w naukach przyrodniczych tj. bioinżynieria, towaroznawstwo, rolnictwo itp.

Opis:  W ramach zajęć uczniowie zapoznają się mikroorganizmami korzystnie wpływającymi na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt i dostarczają żywności oraz takimi, które wywołują choroby ludzi, zwierząt, roślin, zanieczyszczają środowisko i powodują psucie produktów żywnościowych poprzez wydzielanie enzymów i toksycznych związków. Ponadto uczniowie zapoznają się z techniką wykonania preparatów mikroskopowych a także sami będą mogli wykonać preparat i obejrzeć komórki mikroorganizmów w mikroskopie świetlnym.

 
Prowadzący: Justyna Bohacz

 

Liczba osób: 25

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min.

Forma:  wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium