Kreatywne projektowanie przestrzeni publicznych – klocki urbanisty

Opis: Przestrzenne klocki z piktogramami przedstawiającymi funkcje podzielonymi na 4 kategorie: (aktywna, pasywna, głośna, cicha). Klocki ułatwiają tworzenie założeń do aranżacji przestrzeni publicznych oraz pomagają w kreatywnym projektowaniu przestrzeni publicznych. Uczestnicy mają za zadanie zaproponowanie (poprzez ustawienie klocków z piktogramami) nowych funkcji dla wybranego obszaru. 

 

Prowadzący: Adam Gawryluk

 

Liczba osób: 15

Lokalizacja: Uczelnia  / Dowolona (dojazd do szkół – tylko w przypadku wykładu)

Czas trwania: 120 min

Forma: wykład, warsztat, zajęcia interaktywne