Stwórz własną przestrzeń publiczną – okresowy układ pierwiastków urbanisty

Opis:  Z pomocą specjalnego układu pierwiastków urbanisty uczestnicy będą mieli za zadanie stworzenie własnego wzoru na wybraną przestrzeń publiczną (park, plac miejski, deptak itp.). W trakcie tworzenia wzoru uczestnicy korzystają z wdrukowanych układów pierwiastków urbanisty. Wzory pokazują jak wiele elementów składa się na dobrze zaprojektowaną przestrzeń publiczną. 

 

Prowadzący: Adam Gawryluk

 

Liczba osób: 30

Lokalizacja: Uczelnia 

Czas trwania: 60-90 min

Forma: wykład, warsztat, zajęcia interaktywne