Biotesty bazujące na bakteriach i grzybach w badaniach środowiska naturalnego

Opis:  W biotestach wykorzystuje się najczęściej szczepy wzorcowe mikroorganizmów, rzadziej izolaty środowiskowe. Oprócz dostępnych komercyjnie gotowych zestawów bazujących np. na bioluminescencji Vibrio fischeri w tego typu badaniach wykorzystuje się także testy fizjologiczne (wzrostowe) na bakteriach oraz grzybach (strzępkowych i drożdżach). Stosunkowo łatwe jest także oszacowanie mutagennego działania czynnika środowiskowego, poprzez badanie częstości pojawiania się określonego typu mutacji. Oprócz efektów letalnych oraz  mutagennych możliwe jest także oznaczenie subtelnego oddziaływania czynników środowiskowych manifestujących się na poziomie biochemicznym i genetycznym.   

 

Prowadzący: Agata Święciło

 

Liczba osób: 20

Lokalizacja: Uczelnia (Katedra mikrobiologii Środowiskowej, ul. Leszczyńskiego 7)

Czas trwania: 1,5h

Forma:  zajęcia w laboratorium

Uwagi: koszty materiałów i/lub odczynników: zestawy do oznaczania ogólnej liczby bakterii, drożdży i pleśni, Entrobacteriacea, Agar Muellera-Hinton