Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie