Zmarła prof. dr hab. Maria Jędruszczak

 

 

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2017 r.

zmarła w wieku 74 lat

prof. dr hab. Maria Jędruszczak

emerytowany profesor

Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Wydziału Agrobioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ceniony specjalista z zakresu biologii chwastów, fenologii zbiorowisk chwastów w agrocenozach oraz agrotechniki soi i roślin zbożowych, autor licznych rozpraw naukowych, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów, członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia  4 lutego 2017 r. o godz. 13:30
w kościele parafialnym w Uchaniach.

Rektor oraz Dziekan i Rada Wydziału Agrobioinżynierii  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie