Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni