Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt