Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska