Podpisanie listu intencyjnego na rzecz konsorcjum z Ursus S.A. i Politechniką Lubelską

 

20 grudnia 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, firmą Ursus i Politechniką Lubelską, który to będzie w przyszłości podstawą do zawarcia konsorcjum, które w przyszłości opracuje konstrukcję ciągnika elektrycznego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą zasilającą i wykorzystaniem energii odnawialnych.

 

 

fot. Ursus S.A.

List intencyjny  z ramienia Uniwersytetu podpisał prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

W projekt będzie zaangażowany Wydział Inżynierii Produkcji z katedrami:
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych, dr hab. Janusz Zarajczyk
Katedra Podstaw Techniki, prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

Na spotkaniu Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał również list intencyjny dla realizacji projektu „Innowacyjny system elektromobilnego napędu ciągnika rolniczego skojarzonego z OZE i siecią energetyczną”.

 

Ursus S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa i trzema zakładami produkcyjnymi, z których ten  zlokalizowany w Lublinie zatrudnia około 800 osób.

Elektryczny ciągnik będzie pierwszym tego typu pojazdem przeznaczonym dla rolnictwa  produkowanym przez firmę. Wcześniej w Ursusie powstał już autobus oraz samochód dostawczy (prototyp) z napędem elektrycznym. 

 

 

 

 

 

[BPU]