Wyjazd studyjny Międzywydziałowego SKN Ergonomii i BHP

13 grudnia 2016 r. członkowie Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Ergonomii i BHP uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do oddziału firmy ArcerolMittal Poland w Świętochłowicach.

 

 

 

 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 11 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwach śląskim, małopolskim i opolskim. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Firma posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania obejmujący: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania energią, system zarządzania bezpieczeństwem procesowym oraz laboratoria ochrony środowiska i laboratoria badań jakościowych.

 

Po ogólnym szkoleniu w zakresie bhp i przydzieleniu wszystkim uczestnikom wyjazdu środków ochrony indywidualnej, mogliśmy poznać cały proces produkcji wytwarzanych wyrobów oraz realizowane działania w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i pracowników. Uzyskane informacje utwierdziły studentów, że pozyskiwaną w trakcie studiów wiedzę będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszamy studentów do uczestnictwa w Międzywydziałowym Studenckim Kole Naukowym Ergonomii i BHP.

 

Opiekun koła:  dr hab. inż. Halina Pawlak