Tradycyjne spotkanie opłatkowe

15 grudnia 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe w domu studenckim „Manhattan”. Wspólne kolędowanie i symboliczne przełamanie się opłatkiem pozwoliło już teraz poczuć atmosferę Świąt.

Świąteczne Życzenia wszystkim zebranym studentom i pracownikom złożył Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

 


 

 

W spotkaniu uczestniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Mieczysław Cisło. W swoim krótkim przemówieniu zwrócił uwagę zebranych na potrzebę solidarności w tych świątecznych dniach z osobami wykluczonymi z wielu powodów ze społeczeństwa. 

 

 


 

 

 

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Chór Akademicki UP w Lublinie oraz Zespół Pieśni i Tańca Jawor.
 

 

 

 

 

 

[BPU]