Wyróżnienia dla najlepszych studentów z wysoką średnią ocen

 

 

15 grudnia 2016 r. z inicjatywy JM Rektora, prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, zostali wyróżnieni najlepsi studenci z wysoką średnią ocen za rok akademicki 2015/2016.

 

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Listy gratulacyjne, będące wyrazem uznania dla osiągnięcia najlepszych wyników w nauce na swoim roku i kierunku studiów, otrzymało 162 studentów, w tym z Wydziałów:

Agrobioinżynierii – 43

Medycyny Weterynaryjnej – 5

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – 50

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu    19

Inżynierii Produkcji – 30

Nauk o Żywności i Biotechnologii – 15

 

 

JM Rektor w krótkim przemówieniu wyraził swoją dumę z dokonań najlepszych studentów, nazywając ich „Primus inter pares”. Zaznaczył, że również w kolejnych latach Uniwersytet będzie  kontynuował  wyróżnianie takich dokonań, stąd ma nadzieję zobaczyć na podobnym spotkaniu w przyszłym roku wiele z dzisiaj nagrodzonych osób, życząc jednocześnie  tym, którzy nie znaleźli się w tym gronie, wiele zapału do nauki i cierpliwości w osiąganiu zamierzonego celu.

 

 

W imieniu wyróżnionych studentów głos zabrała Zuzanna Całyniuk z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

 

 

 

 

[BPU]