22 grudnia – godziny rektorskie

 

DO/0137/9/2016

 
KOMUNIKAT
 

OGŁASZAM GODZINY REKTORSKIE
WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
DLA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

W DNIU

22 GRUDNIA 2016 ROKU
OD GODZINY 14.00
 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk