Uroczysta promocja doktorów oraz wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom

 

 

3 grudnia 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorów oraz wręczenie dyplomów wyróżniającym się absolwentom minionego roku akademickiego. 

 

 

 

 

Otwierając uroczystość, JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zwrócił uwagę, że w każdej instytucji są dni wytężonej pracy i dni świąteczne, kiedy ta praca przynosi owocne rezultaty: jak dziś, gdy stosowne dyplomy odbierają doktorzy i najlepsi absolwenci.

 

Doktorantów przedstawił Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Eugeniusz Grela.  

 

Rotę ślubowania w języku łacińskim odczytał Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

 

 

 

 

31 promowanych osób otrzymało dyplom po wysłuchaniu łacińskiego tekstu odczytanego przez promotora, w obecności dziekana swojego Wydziału. 

 

 

 

 

Nowi doktorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, według obron na wydziałach: 

 

Wydział Agrobioinżynierii:

dr Ewa Wójcik, dr Magdalena Zapalska

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 

dr Przemysław Bartoszek, dr Michał  Gondek, dr Maciej Grzybek,  dr Małgorzata  Olech, dr Iwona Starczewska,  dr Oliwier  Teodorowski, dr Beata Żylińska

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

dr Aneta Renata Karasińska, dr Karolina  Kasprzak, dr Łukasz Krzosek, dr Grażyna Kusior, dr Marta Kowaleczko, dr Beata Marciniak, dr Sylwia Nisztuk-Pacek, dr Krzysztof Pietrzak, dr Agnieszka  Rowicka,  dr Ewelina Szwaj

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

dr Barbara  Abramczyk, dr Eduard Guleac, dr Magdalena Kamińska, dr Rafał  Stepaniuk 

 

Wydział Inżynierii Produkcji:

dr Maciej  Combrzyński, dr Piotr  Kaczmarek,  dr Magdalena  Kołtun,  dr Izabela Piasecka, dr Ewa  Sosińska, dr Katarzyna  Wróblewska-Barwińska

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

dr Michał  Pałys, dr Monika Sachadyn-Król, dr Agnieszka Staszowska

 

 

 

 

W imieniu wypromowanych doktorów głos zabrała dr Monika Sachadyn-Król, składając podziękowania na ręce Władz Uczelni i promotorów. Przywołując słowa Seneki, „Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry.”, życzyła swoim kolegom i koleżankom, by zawsze potrafili określić, do jakiego celu dążą. 

 

 

 

 

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień najlepszym absolwentom z każdego Wydziału. 

 

 

 

 

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska przedstawiła najlepszych absolwentów, a także sukcesy osiągane przez absolwentów naszej Uczelni na różnych polach: w nauce, działalności organizacyjnej czy w sporcie. 

 

 

 

 

Dyplom wyróżniającego się absolwenta otrzymało 61 osób, a 62 zostało laureatami Odznak Honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

Specjalne nagrody dla najlepszych absolwentów ufundowane zostały przez Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dziekanów Wydziałów Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii, a także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie. W imieniu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes, prof. dr hab. Zdzisław Targoński, zachęcając absolwentów do  podtrzymywania więzi z Uczelnią. 

 

 

 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademicki UP w Lublinie pod dyrekcją dr. Mirosława Ziomka.

 

 

 

 

 

 

 

[BPU]