Okiem chemika organika

Opis: Celem warsztatów jest pokazanie wszystkim uczniom różnorodność związków organicznych. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać reakcje otrzymywania estrów i soli kwasów karboksylowych. Wykonają doświadczenia z użyciem węglowodorów i alkoholi, których właściwości chemiczne są przedmiotem pytań maturalnych. Mamy nadzieję, że po warsztatach laboratoryjnych rozwiązanie zadań doświadczalnych z chemii organicznej nie będzie problemem a wręcz przyjemnością. Zapraszamy więc w krainę związków organicznych.

 

Prowadzący: Jadwiga Stachowicz

 

Liczba osób:  do 34

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 60-120 min

Forma: zajęcia w laboratorium

Uwagi: Zajęcia mogą odbywać się w pracowni chemicznej, kiedy nie ma ćwiczeń przewidzianych harmonogramem studiów