Kolorowy świat soli

Opis: Celem warsztatów jest pokazanie wszystkim uczniom jak kolorowa może być chemia i jak piękne wzory potrafi malować. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać reakcje otrzymywania soli obojętnych i kompleksowych, których właściwości chemiczne są przedmiotem pytań maturalnych. Mamy nadzieję, że po warsztatach laboratoryjnych rozwiązanie zadań doświadczalnych nie będzie problemem a wręcz przyjemnością. Zapraszamy więc w krainę kolorowych reakcji chemicznych.

 

Prowadzący: Jadwiga Stachowicz

 

Liczba osób:  do 34

Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 45-60 min

Forma: zajęcia w laboratorium

Uwagi: Zajęcia mogą odbywać się w pracowni chemicznej, kiedy nie ma ćwiczeń przewidzianych harmonogramem studiów