Chemiczny świat kwasów i zasad

Opis: Wykład ma na celu przybliżenie właściwości fizykochemicznych kwasów i zasad. Omówiona zostanie historia różnych teorii kwasowo-zasadowych. Wskazane zostaną różne reakcje kwasowo-zasadowe zachodzące w organizmie ludzkim jak również świecie przyrody ożywionej i nieożywionej. 

 

Prowadzący: Jadwiga Stachowicz

 

Liczba osób:  zależna od dostępnej sali

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 45-60 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna