Zacznij myśleć systemowo, a bez problemu znajdziesz pracę

Opis: Wykład dotyczy możliwości zastosowania analizy systemowej w ocenie stanu relacji przedsiębiorca – pracownik na rynku pracy. Pojęcia: system, relacja, funkcja, zmiana. Rynek pracy jako system. Czy zarabiamy mało. Czy dużo? Świadczenie pracy – akt wymiany. Sterowanie rynkiem pracy – trzy i tylko trzy możliwości. Perspektywy rozwoju rynku pracy. Praca jako jedyny wyceniany czynnik produkcji. Opodatkowanie pracy jako czynnik hamujący rozwój rynku pracy. Celem wykładu jest prezentacja dorobku naukowego polskiej szkoły cybernetycznej i jej twórcy, jednego z największych naukowców ostatnich dekad – prof. Mariana Mazura.

 

Prowadzący: Leszek Rydzak

 

Liczba osób:  w zależności od dostępnej sali

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół
Czas trwania: 30-60 min
Forma:  wykład, prezentacja multimedialna